Project Description

KICK ON
19 skott, 766g tårta med tunga effekt kombinationer. 48 mm