Project Description

TOR (THOR)
16 skott, 624 gram 2”. Effekter: Brocade.

Tor ”DUNDRAREN” är Odens äldste son, åskgud och den starkaste av asarna. Tor försvarar Asgård mot jättar och andra
vidunder. Till sin hjälp har han hammaren Mjölner

OBS. De skandinaviska batterierna har starkare effekt än de Brittiska, de kan även skilja i storlek.