Project Description

ODEN
6 skott, 627gram 2”.
Effekter: Spring flower willow, gold glittering, redgreen coconut, tree silver silk chrysanthemum and blue star, silver crown.

Oden ”DEN RASANDE” är asarnas ledare och människornas övergud. Han är mycket trollkunnig. Genom att plocka ut sitt ena
öga och släppa ner det i vishetens brunn, kan han se allt som händer i världen.